CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CỐ VẤN KHỞI NGHIỆP CHO NỮ GIỚI
avatar

Future For Women là sáng kiến của nhóm cựu sinh Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới dưới hình thức trao quyền kinh tế cho phụ nữ thông qua đào tạo, cố vấn, xây dựng cộng đồng và nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp và bản thân họ. Chương trình kéo dài 8 tháng và hoàn toàn miễn phí cho phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Chương trình đã thực hiện 2 năm liên tục bởi ForGood Vietnam dưới sự tài trợ của Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP. HCM và Echidna Giving. 

Buổi ra mắt chương trình Future For Women mùa 2 ngày 24 tháng 6 năm 2022

Đối tượng đăng ký tham gia chương trình là các nữ chủ doanh nghiệp ở Việt Nam hoạt động dưới 42 tháng hoặc phụ nữ có ý tưởng kinh doanh độc đáo, sáng tạo và dự định khởi nghiệp tại Việt Nam. Kết thúc chương trình, học viên sẽ được tăng cường kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, kinh doanh; phát triển kỹ năng xã hội và tình cảm; ý thức và vượt qua định kiến giới; mở rộng mạng lưới xã hội; và tiếp cận thông tin về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Chương trình Future For Women có 03 hợp phần chính bao gồm Đào tạo, Cố vấn, Thực hiện kế hoạch kinh doanh và báo cáo kết quả thực hiện. 

Trong giai đoạn đào tạo, Future For Women tập trung phát triển các kỹ năng, kiến thức về kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp thông qua các buổi tập huấn (workshop) tại chỗ hoặc trực tuyến. Phần này sẽ được diễn ra trong 6 tháng, mỗi tháng có 2 buổi tập huấn. Các nội dung đào tạo đều lồng ghép giới, tức là được thực hiện theo nhu cầu đặc thù và góc nhìn của phụ nữ khởi nghiệp. Chương trình sẽ chia sẻ tài liệu, triển khai hoạt động nhóm, thảo luận nhóm trên nền tảng Nhóm kín Facebook. Ngoài ra, sẽ có các hoạt động ngoại khóa như tham quan doanh nghiệp, phụng sự cộng đồng trong khuôn khổ của Cộng động Phụ nữ khởi nghiệp WECV – mạng lưới dành riêng cho cựu thành viên và thành viên của Future for Women.

Các học viên tham gia Buổi tập huấn online “Sales Management” qua nền tảng Zoom ngày 10/9/2022

Các học viên tham gia Buổi tập huấn “Business Planning” ngày 20/8/2022

Song song với quá trình đào tạo, cá nhân các học viên sẽ được gặp gỡ cố vấn để nghe thêm chia sẻ kinh nghiệm, được các cố vấn chia sẻ thêm thông tin, góp ý và hướng dẫn viết kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược tiếp thị, hình thành hệ thống quản lý, và thậm chí tìm kiếm nguồn đầu tư, etc.

Các học viên gặp gỡ cố vấn để hoàn thiện kế hoạch kinh doanh

Sau quá trình cố vấn, học viên sẽ hoàn thiện kế hoạch kinh doanh phù hợp theo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và báo cáo kết quả thực hiện cho các doanh nhân, chuyên gia trong nghề. 

Các học viên trình bày kế hoạch hành động với các chuyên gia Tại Buổi báo cáo cuối khóa ngày 12/2/2023.

 

Về cách thức đăng ký Future For Women, Ban tổ chức sẽ xét chọn hồ sơ đăng ký theo thông qua biểu mẫu, bao gồm các hồ sơ như sau: 

  • Bài giới thiệu về doanh nghiệp hoặc ý tưởng khởi nghiệp tối đa 250 từ
  • Một thư ngỏ tối đa 250 từ; nêu rõ những mong đợi khi tham gia chương trình

Một số thông tin khác về chương trình:

  • Xem báo cáo chương trình tại đây.
  • Xem thông tin tập huấn viên và cố vấn chương trình tại đây
  • Thông tin tuyển sinh khóa 2023-2024 sẽ được cập nhật sau tại đây