CỘNG ĐỒNG GREEN MOVER VIỆT NAM
avatar

Green Mover Việt Nam là cộng đồng dành cho các bạn trẻ muốn hành động vì môi trường được thành lập bởi Ban tổ chức của chương trình Green Move do ForGood Vietnam vận hành dưới sự bảo trợ của Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Để tạo một cộng đồng nơi các thế hệ học viên của chương trình Green Move có thể kết nối , tiếp tục hoạt động chung và mở rộng mạng lưới hành động vì môi trường và biến đổi khí hậu, Green Mover Việt Nam ra đời với sự dẫn dắt bởi các bạn học viên tốt nghiệp từ chương trình Green Move mùa 1. 

Các học viên đầy nhiệt huyết của chương trình Green Move

TẦM NHÌN

Green Mover Việt Nam hướng tới xây dựng một cộng đồng cùng chung mục đích trong việc thúc đẩy nhận thức xã hội về môi trường và biến đổi khí hậu thông qua truyền thông sáng tạo trong 5 năm tới. 

SỨ MỆNH

Hướng đến tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu bằng sự đoàn kết và bền bỉ

TÔN CHỈ

Thay đổi Trái Đất tốt đẹp hơn từ những điều nhỏ nhất

GIÁ TRỊ

Sáng tạo – Đa dạng – Bền Bỉ – Đoàn Kết – Cởi mở

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

 • Chia sẻ, cung cấp tài liệu hữu ích về môi trường và biến đổi khí hậu
 • Kết nối các chuyên gia truyền thông, nhà hoạt động môi trường để tổ chức các buổi đào tạo, workshop tại các trường đại học ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
 • Tổ chức các chiến dịch về môi trường nhằm thúc đẩy nhận thức xã hội

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 

 • Tuân thủ định hướng và pháp luật trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
 • Tôn trọng ý kiến, quan điểm và đóng góp của mỗi thành viên trong cộng đồng.
 • Sử dụng từ ngữ lịch sự và tôn trọng đối tác nghe. Tránh sử dụng từ ngữ thô tục, xúc phạm hoặc gây hiểu lầm.
 • Đóng góp tích cực vào nhóm bằng cách chia sẻ ý tưởng, kiến thức và kỹ năng của mình. Hỗ trợ và hợp tác với các thành viên khác để đạt được mục tiêu chung.
 • Tuân thủ định hướng và pháp luật trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
 • Cởi mở và sẵn lòng học hỏi từ kinh nghiệm và phản hồi của người khác. Chấp nhận ý kiến đa dạng và sẵn sàng thay đổi để phát triển và cải thiện.
 • Sẵn lòng thay đổi và đề xuất các giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề. Đối mặt với thay đổi và thích nghi với tình huống mới.
 • Xây dựng mối quan hệ lành mạnh và tạo sự đoàn kết và tin tưởng trong nhóm. Tạo ra môi trường làm việc thoải mái và hỗ trợ.
 • Tham gia vào quá trình đánh giá và phản hồi nhằm cải thiện hiệu suất và quá trình làm việc của cộng đồng.

Các thông tin khác có thể bạn quan tâm:

 • Xem thông tin các khách mời, chuyên gia đồng hành cùng cộng đồng
 • Xem thông tin các sự kiện sắp được diễn ra
 • Đăng ký tham gia vào cộng đồng